Faaliyet Alanları

EMİSYON AZALTIMI

Emisyon Azaltımı

AL ENERJİ, 2007 yılından itibaren South Pole Carbon ile işbirliğine giderek emisyon azatlım projelerinin geliştirilmesi, alım ve satımında faaliyet göstermeye başlamıştır.

Emisyon Azaltımları (Emission Reduction - ER) küresel ısınmaya sebep olan (karbondioksit, metan vb.) sera gazlarının atmosfere salınımını önleyen projelerin çevreye yaptığı katkıyı ortaya koyan bir terimdir.

Örneğin bir rüzgar santrali ile üretilecek elektrik, fosil yakıtlı bir santral ile üretilecek elektriğin yerini alır ve atmosfere belli bir miktar karbondioksit salınmasını önlemiş olur.

İşte bu değer, başka bir deyişle 1 adet emisyon azaltımı, 1 ton karbondioksit emisyonu azaltımı anlamına gelmektedir ( 1 ER = 1 ton CO2 azaltımı).

Başlangıçta, bu emisyon azaltımları, Kyoto Protokolü'nün koşulu olarak anlaşmaya taraf olan ülkeler/kurumlar arasında alınıp satılmaya başlanmış, izin verilen değerin üzerinde salınım yapanlar, salınımı önleyen taraflardan bu haklarını satın almışlardır.

Sonrasında ise, çevre bilincinin artması ile Gönüllü Pazarlar (Voluntary Market) oluşmuş, bu pazarda salınım azaltma zorunluluğu olmayan banka, dernek vb. kuruluşlar, Türkiye gibi Kyoto'ya imza atmamış ülkelerdeki emisyon azaltan projelerden sosyal sorumluluk çerçevesinde bu hakları satın almaya başlamışlardır.

Amaç yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretmeyi amaçlayan teknolojileri desteklemektir. Bu teknolojiler jeotermal, hidrolik, rüzgar ve biokütle/gaz şeklinde sıralanıyor.

AL ENERJİ bu projelerin tescili ve emisyon azaltımlarının ticaretini (alım satımını) yapmaktadır.

Emisyon azaltımları kapsamında elektrik üreticilerine sunduğumuz tekliflerde, projenin dokümantasyon işlemlerinden (PIN, Stakeholder Meeting, PDD vb.), ilgili emisyon azaltımı standardına, tesciline ve gerçekleşen azaltımların doğrulanmasına (verification) kadar olan bütün işlemleri ve mali yükünü üstleniyoruz. Sertifikalar yayınlandıktan sonra da elektrik üreticisine üzerinde anlaşılmış modele göre sertifikaların karşılığı olan bedeli ödüyoruz.

E-Bülten Kayıt

Haber grubumuza üye olmak istiyorsanız aşağıda yer alan formu kullanarak bize e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.