Hakkımızda

AL ENERJİ HAKKINDA

2004 yılından bu yana AL ENERJİ olarak yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi üzerine mühendislik, danışmanlık ve süreç yönetimi hizmetleri veriyoruz. 

Çalışmalarımızı yoğunlaştırdığımız alanlar:

Hidroelektrik Santraller, Rüzgar Enerjisi Santralleri,ve  Atık Isı’dan Elektrik Üretimi, Güneş Enerjisi ve (Emisyon Azaltımları) Karbon Kredileri’dir.

Al Enerji

Hidroelektrik Santraller

2004 yılından bu yana arasında kurulu güçleri 1MW ile 90MW arasında değişen, rezervuarlı ve  nehir tipi 29 farklı hidroelektrik santrali projesinde yer aldık.  Mühendislik ve danışmanlık hizmetleri kapsamında projelerin ön rapor, fizibilite raporları, lisans dosyalarının hazırlanması görevini üstlendik; Su Kullanım Anlaşmalarını imzaladık ve Elektrik Üretim Lisanslarını aldık. 


Rüzgar Enerjisi

Rüzgar Enerjisi alanındaki çalışmalarımız proje geliştirme üzerine yoğunlaşmış durumda. Bu kapsamda 5 rüzgar sahasında çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Bu sahaların lisans başvurularını, rüzgar ölçümlerini, arazi kiralamalarını, ÇED işlemlerini, TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) katkı payı ihale süreçlerinin yönetimini, lisans edinimlerini gerçekleştirdik. Şu anda da projelerin lisans sonrası süreçlerini yönetmeye devam ediyoruz. 

Güneş Enerjisi

AL ENERJİ, 2008 yılından itibaren İspanyol Eastech Solar ürünlerinin Türkiye distribütörlüğünü almış ve mono kristal panellerden, ince film panellere kadar geniş bir panel yelpazesiyle piyasaya girmiştir. Hedefimiz tüm yenilenebilir enerji kaynaklarında olduğu gibi, dünyadaki gelişime paralel olarak sürekli büyüyen Güneş Enerjisi sektörünün de geleceğinin bir parçası olmak.

Emisyon Azaltımı

AL ENERJİ, 2007 yılından itibaren South Pole Carbon ile işbirliğine giderek emisyon azatlım projelerinin geliştirilmesi, alım ve satımında faaliyet göstermeye başlamıştır.


Atık Isı’dan Eletrik Üretimi

2005 yılından beri, Türkiyenin Atık Isı potansiyeli ve kaynakları üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Çalışmalarımız çeşitli endüstri tesislerindeki atık ısının elektrik üretiminde kullanılabilecek yoğunlukta olduğunu ve buhar çevrimi kullanarak, 1MW’tan 12MW’a kadar farklı güçlerde üniteler ile elektrik üretiminin teknik ve de ekonomik olarak uygulanabilir olduğunu göstermiştir.

Uzun vadeli amacımız, Dünyadaki gelişime paralel olarak sürekli büyüyen enerji sektörünün geleceğinin bir parçası olmak, bu sektörde yeni teknolojilerin uygulanmasına, sektörün standartlarının ve yasal altyapısının oluşturulmasına katkıda bulunmaktır.

Dolayısıyla, Şirket olarak, sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamayı değil, geleceğin ihtiyaç ve gereklerini saptamayı ve geleceği hayata geçirmeyi amaçlıyor ve taahhüt ediyoruz.


 


Hizmetlerimizin Genel Çerçevesi


 


1. Proje Geliştirme


 

a. Ön İnceleme raporu hazırlanması 
b. Fizibilite raporu hazırlanması
c. ÇED Proje Tanıtım Dosyası, ÇED Raporu hazırlanması
d. Hidrolojik, Jeolojik ve Jeoteknik etüdler
e. Rüzgar Ölçümleri, Güneş Ölçümleri


 

2. Proje Araştırma


 

a. DSİ ve EİE projelerinin irdelenmesi ve görüş belirtilmesi 
b. Tüzel kişiler tarafından geliştirilen projelerin incelenmesi ve görüş oluşturulması


 

3. Lisans İşlemleri


 

a. Lisans başvurusu ve başvuru dosyalarının hazırlanması
b. Kamu Yararı kararı alınması
c. Kamulaştırma planı hazırlanması ve onaylatılması
d. İletim veya dağıtım şebekesi bağlantı dosyalarının hazırlanması ve takibi 


 

4. Uygulama Projesi


 

a. Uygulama projesi firma seçimi ve projenin denetimi


 

5. İhale ve Kredi Süreci


 

a. İhale ve Kredi Dokümanlarının Hazırlanması 
b. Kredi görüşmelerinin yürütülmesi
c. İhaleye çıkılması ve firma seçimi


 

6. Uygulama Süreci


 

a. İnşaat ve ekipman montajı kontrolörlük hizmetleri
b. Tesis ve ekipmanların inşaat süresince sigortalanması
c. Tesisin işletmeye alınması

E-Bülten Kayıt

Haber grubumuza üye olmak istiyorsanız aşağıda yer alan formu kullanarak bize e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.