News

Altı aylık elektrik üretimi yüzde 2.5 arttı7/13/2018

Yılın ilk altı ayındaki elektrik üretim miktarı yüzde 2.5’lik artışla 141.8 milyar kilovatsaate (kWh) yükseldi. Doğalgazın ve barajlı santrallerin payı azalırken, ithal kömür santrallerinin payı yükseldi.

Türkiye’nin elektrik üretimi artmaya devam ediyor. Bu arada üretimin kaynaklar bazındaki dağılımında da ciddi değişimler yaşanıyor. Enerji Günlüğü’nün derlediği bilgilere göre bu yılın ilk altı aylık döneminde üretilen elektrik miktarı yüzde 2.5’lik artışla 141 milyar 842 milyon kWh oldu.
En büyük pay kömürün
Elektrik üretiminde kaynaklar bazında en büyük pay yüzde 36.8 ile kömür santrallerine ait. Yüzde 29.2 ile doğalgaz çevrim santralleri ikinci sırada yer alırken, Üçüncü sırada yüzde 23.1’lik pay ile hidroelektrik santraller (akarsu santralleri yüzde 8.9, barajlı HES’ler yüzde 14.2) yer aldı.
Rüzgarın payı yüzde 6.4
Elektrik üretiminde bu yılın ilk altı ayında su hariç yenilenebilir kaynakların payında artış devam etti. Bunlar arasında en yüksek pay yüzde 6.4’lık pay ile rüzgar santralleri ilk sırada yer alırken, yüzde 2.4’lük pay ile jeotermal santraller ikinci sırada geliyor. Biyokütle santralleri yüzde 0.8’lik paya sahip olurken sadece 19 milyon kWh elektrik üretilen güneş enerji santralleri (GES) henüz yüzdelik dilimde ciddiye alınacak bir paya sahip değil.
 -Doğalgaz ve baraj santrallerinin payı düştü
Yılın ilk altı ayında doğalgaz santrallerinin toplam elektrik üretimine katkısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 azaldı. Böylece toplam üretim içindeki payı yüzde 34.2’den yüzde 29.2’ye geriledi. Barajlı hidroelektrik santrallerindeki üretim ise 23 milyar kWh’dan 20.2 milyar kWh’ a geriledi, toplam içindeki payı da yüzde 16.9’dan yüzde 14.2’ye düştü.
 -İthal kömürün payı 4 puan yükseldi
Türkiye yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verme politikası izlerken doğalgaza dayalı elektrik üretiminin toplam içindeki payını geriletmeyi başardı. Ancak ithal kömüre dayalı santrallerin üretiminde ciddi bir artış yaşandı. Geçen yılın ilk altı ayında 22.1 milyar kWh elektrik üreten ithal kömür santralleri bu yılın aynı döneminde 28.7 milyar kWh’lık üretim rakamına ulaştı. Böylece bu tip santrallerin toplam içindeki payı yüzde 16’dan yüzde 20.2’ye çıktı.
 -Rüzgar santralleri coştu
Türkiye’de yenilenebilir kaynaklar içinde toplam üretime katkı koyma açısından en çok öne çıkan kaynak rüzgar. Yılın ilk altı ayında rüzgar santrallerinde üretilen elektrik miktarı yüzde 17’lik artışla 9.1 milyar kWh seviyesine ulaştı. Böylece rüzgar santrallerinin altı aylık toplam elektrik üretimindeki payı da 0.8 puanlık artışla yüzde 6.4 seviyesine yükseldi.
 -Jeotermal elektriği yüzde 36 arttı
Yerli ve yenilenebilir kaynaklardan jeotermale dayalı elektrik üretimi yılın ilk altı ayında geçen yıla göre yüzde 36’lık artışla 3 milyar 337 milyon kWh seviyesine yükseldi. Böylece jeotermal enerji santrallerinin toplam elektrik üretimindeki payı ilk altı ay itibariyle yüzde 1.8’den yüzde 2.4’e yükseldi.
 -Güneş elektriği ikiye katlandı ama...
Güneşe dayalı elektrik üretimi geçen yılın aynı dönemine göre ilk altı ayda yüzde 90’ın üzerinde bir artışla toplam 19.1 milyon kWh’a yükseldi. Buna rağmen toplam elektrik üretimindeki payı açısından GES’lerin hala esamesi okunmuyor. Dünya / Enerji / 13.07.2018

Bulletin Register

To receive e-bulletin please make sure you write your name and e-mail address correctly.